Кількість балів, що виставляються за виконання завдань 35 (з геометрії) і 36 (з алгебри і початків аналізу), залежить від повноти розв’язання та правильності відповіді.

Загальні вимоги до виконання завдань з розгорнутою відповіддю: розв’язання має бути математично грамотним і повним.

Методи розв’язання, форми його запису і форми запису відповіді можуть бути різними. Якщо завдання можна розв’язати кількома способами, то достатньо навести розв’язання лише одним способом.

За розв’язання, в якому обґрунтовано отриману правильну відповідь, виставляється максимальна кількість балів.

Під час виконання завдання можна використовувати без доведення і посилань будь-які математичні факти та твердження, що містяться в підручниках і навчальних посібниках, що входять до переліку підручників, рекомендованих (допущених) Міністерством освіти і науки України.

В критеріях оцінювання конкретних завдань містяться загальні вимоги до виставлення балів.

У таблиці 1 наведено оцінювання завдання 35 (з геометрії).

 

Зміст критерію Бали
Отримано правильну відповідь.Обґрунтовано усі ключові моменти розв’язування та зазначено усі необхідні для доведення теореми, аксіоми тощо. Наведено рисунок, який відповідає розв’язанню завдання 4
Наведено логічно правильну послідовність кроків розв’язування.Деякі з ключових моментів розв’язування обґрунтовано недостатньо. / Рисунок може бути відсутній. / Можливі 1-2 не грубі помилки або описки в обчисленнях, перетвореннях, що не впливають на правильність подальшого ходу розв’язування. / Отримана відповідь може бути неправильною 3
Наведено логічно правильну послідовність кроків розв’язування.Деякі з ключових моментів обґрунтовано недостатньо або не обґрунтовано.Рисунок може бути відсутній. / Можливі 1-2 помилки в обчисленнях або перетвореннях, що впливають на правильність подальшого ходу розв’язування. Отримана відповідь може бути неправильною або неповною (розв’язана правильно лише частина завдання) 2
У правильній послідовності ходу розв’язування відсутні деякі етапи розв’язування. Ключові моменти розв’язування не обґрунтовано.Рисунок може бути відсутній.Отримана відповідь неправильна або завдання розв’язане не повністю 1
Учасник не приступив до розв’язування завдання або приступив до його розв’язування, але його записи не відповідають зазначеним вище критеріям 0

 

У таблиці 2 наведено оцінювання завдання 36 (з алгебри і початків аналізу).

Таблиця 2

Зміст критерію Бали
Отримано правильну відповідь.Обґрунтовано усі ключові моменти розв’язування 6
Отримано правильну відповідь.Наведено логічно правильну послідовність кроків розв’язування.Деякі із ключових моментів розв’язування обґрунтовано недостатньо.Можливі описки в обчисленнях або перетвореннях, що не впливають на правильність відповіді 5
Наведено логічно правильну послідовність кроків розв’язування.Деякі з ключових моментів розв’язування можуть бути обґрунтовані недостатньо.Можливі 1-2 не грубі помилки або описки в обчисленнях, перетвореннях, що не впливають на правильність подальшого ходу розв’язування.Отримана відповідь може бути неправильною 4
Наведено логічно правильну послідовність кроків розв’язування.Деякі з ключових моментів обґрунтовано недостатньо.Можливі 1-2 помилки або описки в обчисленнях або перетвореннях, що незначно впливають на правильність подальшого ходу розв’язування.Отримана відповідь може бути неправильною або неповною (розв’язана правильно лише частина завдання) 3
У правильній послідовності ходу розв’язування відсутні деякі етапи.Ключові моменти розв’язування не обґрунтовано.Можливі помилки в обчисленнях або перетвореннях, що впливають на подальший хід розв’язування. Отримана відповідь може бути неповною або неправильною 2
У послідовності ходу розв’язування присутні лише деякі етапи розв’язування. Ключові моменти розв’язування не обґрунтовано.Отримана відповідь неправильна або завдання розв’язане не повністю 1
Учасник не приступив до розв’язування завдання або приступив до його розв’язування, але його записи не відповідають зазначеним вище критеріям 0

 

Увага!

Правильна відповідь за відсутності тексту розв’язання оцінюється в 0 балів. Розв’язання, що не відповідає умові завдання, оцінюється в 0 балів.